Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Właściciele lokali w blokach, czy też w 2- lub kilkulokalowych domach w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej mają określony udział we wspólnej nieruchomości, przez co też wspólnie decydują o jej losach. W momencie wyodrębnienia z budynku pierwszego lokalu powstaje więc wspólnota mieszkaniowa.

Zarządzanie tego rodzaju nieruchomościami to odpowiedzialność za finanse, ale i za szereg bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Mnogość obowiązków związanych z obsługą budynku i przynależnych mu terenów zielonych sprawia, że czuwać nad wszystkim będzie zdecydowanie łatwiej profesjonaliście niż zarządowi wyłonionemu z mieszkańców, którzy mogą nie mieć w tym zakresie doświadczenia.

Komu powierzyć zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Wybór właściwej firmy należy do jednych z najtrudniejszych zadań, którym muszą sprostać właściciele nieruchomości czy też wybrani przez nich przedstawiciele. To od firmy, która podejmie się zarządzania wspólnotą mieszkaniową będzie zleżeć stan budynku, jak również zadowolenie z mieszkania w nim.

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nieruchomości współpracujemy także na stałe z kancelarią prawną.
Powierzając naszym ekspertom zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, mogą się Państwo skupić na korzyściach płynących z posiadania własnych czterech kątów!

Czym zajmuje się firma zarządzająca wspólnotami mieszkaniowymi?

Do zadań tego typu firm należy m.in.:

  • zawieranie umów z dostawcami mediów – gazownią, sprzedawcą energii elektrycznej, czy przedsiębiorstwem wodociągowym,
  • zawieranie umów i negocjowanie stawek z usługodawcami, takimi jak np. firmy sprzątające, czy utrzymujące tereny zielone,
  • ustalanie zaliczek na poczet obsługi części wspólnych, w tym np. na tzw. fundusz remontowy,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • usuwanie/zlecanie usunięcia awarii,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych budynku.

PHU EXIST III zajmuje się administrowaniem oraz zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi już od 1994r. Aktualnie sprawujemy pieczę nad ponad 100 WM na terenie Wrocławia.

Aby zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, a także utrzymać korzystny stosunek między poziomem kosztów utrzymania nieruchomości, a jakością jej obsługi, nasz zespół tworzą:

  • profesjonalni administratorzy i licencjonowani zarządcy nieruchomości,
  • księgowi,
  • konserwatorzy i technicy obsługi obiektów.