Pogotowie całodobowe

Zleceniobiorca przyjmować będzie napływające zgłoszenia

  • elektryczne: całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod numerem telefonu 71 348-65-11
  • wodne i kanalizacyjne: całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod numerem telefonu 71 348-53-14

Exist Wrocław

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EXIST III sp. z o.o. zajmuje się administrowaniem oraz zarządzaniem wrocławskimi nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, bazując na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu profesjonalnego zespołu. Dostępni dla właściciela i najemców.

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta oraz stworzenie pozytywnego klimatu w relacjach właściciel/najemca – zarządca nieruchomości komercyjnej, czy też mieszkaniowej. Cały czas zapewniony jest z nami kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Poza tym na potrzeby sytuacji awaryjnych prowadzimy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu pogotowie przyjmujące zgłoszenia o problemach z instalacją wod-kan, czy elektryką. Staramy się też odpowiadać na bieżące potrzeby wspólnot, mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych oraz właścicieli, jak i najemców lokali użytkowych. 100% bezpieczeństwa.

 

Nasza firma jest odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby rynku w szeroko rozumianej dziedzinie profesjonalnej obsługi obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Przedsiębiorstwo nasze spełnia wymogi określone w art. 184 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie posiadanych licencji oraz w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Zdejmujemy z naszych klientów odpowiedzialność za szukanie rozwiązań dla kwestii finansowych, czy też remontów oraz bieżącego utrzymania budynku i przynależnych do niego terenów zielonych. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi powierzone naszej firmie to pewność profesjonalnej obsługi i troski o zadowolenie lokatorów. Zarządzanie osiedlami domków jednorodzinnych.

Gdy deweloper zakończy inwestycję, opieka nad częścią wspólną, którą współdzielą wszyscy mieszkańcy, spada właśnie na nich. Zarządzanie osiedlami domków jednorodzinnych można jednak powierzyć profesjonalistom. Nasza firma pomaga w utrzymaniu współdzielonych dróg, placów zabaw, czy też oświetlenia bądź bram zamykających teren.