PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa…


  PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Sępa Szarzyńskiego 51 we Wrocławiu

Demontażu starych okien i montażu nowej stolarki okiennej PCV w budynku przy ul. Północnej 2…

Wykonanie naprawy dachu papowego przy ul. Krasińskiego 24 Wrocławiu

ZAMAWIAJĄCY